วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันกล่าว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์