นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ค่ะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เด็กๆตัวแทนนักกีฬาแอโรบิคของโรงเรียนทั้ง 9 คน ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
" Mega Dancercise Championship 2018 " ที่ จัดโดยสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา
ซึ่งจากการตั้งใจฝึกซ้อม ความพร้อมเพรียง การกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รวมถึงการทำงานเป็นทีมของเด็กๆ
ก็ได้สร้างชื่อเสียง ให้กับโรงเรียนด้วยการคว้า" รางวัลชนะเลิศ" ในการประกวดครั้งนี้ค่ะ ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ