ปฏิทินประจำเดือน เมษายน 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
1 2 3 4

5  วันสุดท้าย
ของค่ายEF ช่วงที่ 1

6 ปิดเรีนวันจักรี 7
8 9  (9-5) ปิดเรียนวันสงกรานต์
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19  เปิดค่าย EF ช่วงที่ 2
       นักเรียนใหม่เปิดค่าย
20 21
22 ปฐมนิเทศ
ประจำปี 2561
23 น 24 25
เปิดค่าย EF นักเรีนปัจจุบัน
26 27 28
29 30          


ปฏิทินประจำเดือน พฤษภาคม 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 วันสุดท้ายของค่ายEF
ช่วงที่ 2
12
13 14 ปิดเรียน (14-16) 15 16 17
   เปิดเรียน 1/2561
18 19
20 21 22 23  
(23-25)รับซื้อเศษวัสดุ 1/61
24 25 26
27 28 29 ปิดเรียนวันวิสาขบูชา 30 31    


ปฏิทินประจำเดือน มิถุนายน 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
          1 (1-29)ชำระค่าธรรมเนียม การเรียนครั้งที่ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 แนะแนว ศึกษาต่อ ป.1 11 12 13 14 กิจกรรมวันไหว้ครู 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
(25-27)รับซื้อเศษวัสดุ 2/61
26 27 28 29 30


ปฏิทินประจำเดือน กรกฏาคม 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
1 2 3 เลือกตั้งหัวหน้าห้อง 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 ประกวดห้องเรียน 1/61 17 ซ้อมหนีไฟ1/2561 18 19 20 21
22 23
(23-25)รับซื้อเศษวัสดุ 3/61

24 กิจกรรมวันเข้าพรรษา/
กิจกรรมทำบุญถวายพระพร ร.10

25 26 27 ปิดเรียนวันอาสาฬหบูชา 28
29 30 ปิดเรียนชดเชยวันเฉลิมฯ ร.10 31        


ปฏิทินประจำเดือน สิงหาคม 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
      1 2 3 4
5 6 7 กิจกรรมวันแม่ อ.1 8 9 10 11
12 13 ปิดเรียนชดเชยวันแม่ 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
(27-29)รับซื้อเศษวัสดุ 4/61
28 29 30 31  


ปฏิทินประจำเดือน กันยายน 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
            1
2 3 เปิดจองนักเรียนใหม่ 2562
รับนักเรียนอายุ 2-5 ปี ภาคปลาย
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19   
(19-25)Open House1/61
20 21 22
23 24 25 26    กิจกรรมวันเกิดโรงเรียน
(26-28)รับซื้อเศษวัสดุ 5/61
27 28
วันสุดท้ายของการเรียน 1/61
29
30            


ปฏิทินประจำเดือน ตุลาคม 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
  1 2 3 4 5 6
7 8
(8-31) เปิดค่ายพัฒนาEF
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 วันสุดท้ายของการเรียนค่ายEF      


ปฏิทินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
        1 2 3
4 5 เปิดเรียนภาคปลาย 2/61 6 7 8    (1-29)
ชำระค่าธรรมเนียม
การเรียนครั้งที่ 2
9 10
11 12 13 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 14 15 16 17
18 19 20 กิจกรรมวันลอยกระทง 21 22 23 24
25 26
(26-28)รับซื้อเศษวัสดุ 6/61
27 ซ้อมหนีไฟ 2/61 28 29 30  


ปฏิทินประจำเดือน ธันวาคม 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
            1
2 3 4 กิจกรรมวันพ่อ อ.2 5 ปิดเรียนวันชาติ 6 7 8
9 10 ปิดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 11 12 13 14 กิจกรรมกีฬาสี 15
16 17
(17-19)รับซื้อเศษวัสดุ 7/61
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 กิจกรรมวันสิ้นปี 28    (28-1 ม.ค.)
       ปิดเรียนวันสิ้นปี
29
30 31          


ปฏิทินประจำเดือน มกราคม 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
    1  
      ปิดเรียนวันสิ้นปี
2
         เปิดเรียนตามปกติ
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
   กิจกรรมวันเด็กชุมชน
13 14 15
  กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ /
    มอบของขวัญวันเด็ก
16
         ปิดเรียนเนื่องในวันครู
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
(28-30) รับซื้อเศษวัสดุ 8/61
29 30 31
   


ปฏิทินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
มอบตัวนักเรียนใหม่ ปี2562
17 18 19
     ปิดเรียนวันมาฆบูชา
20
(20-22) รับซื้อเศษวัสดุ 9/61
21 22 23
24 25 26 27 28
  (27 ก.พ.-5 มี.ค.)
Open House2/61

 


ปฏิทินประจำเดือน มีนาคม 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
          1 2
3 4 5 6 7 8
วันสุดท้ายของการเรียน
9
10 11 12 13 14 15 16
  พิธีมอบประกาศนียบัตร     อ.3 เวลา 8.30 น.
17 18 19 20
        อ.3 สอบสาธิต
21
(21มี.ค.-5เม.ย.) ค่ายEF1
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31