ปฏิทินประจำเดือน เมษายน 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
  1 2 3 4 5
วันสุดท้ายของค่าย EF(1)
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
เปิดค่ายนักเรียนใหม่1/62
19 20
21 22
23 24
      เปิดค่ายEF(2)
25 26 27
28
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
      1/2562
29
    ขายขยะกรณีพิเศษ
30
      ขายขยะกรณีพิเศษ
       


ปฏิทินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
      1 2 3 4
5 6
             ปิดเรียน
7 8 9 10
วันสุดท้ายของค่ายEF(2)
11
12 13 14 15 16
เปิดเรียนภาคต้น ปี62
17 18
19 20
               ปิดเรียน
21 22

23 (23-24)  

รับซื้อเศษวัสดุ ครั้งที่ 1

24 25
26 27       28
29 30 31  


ปฏิทินประจำเดือน มิถุนายน 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
            1
2    3 4 5 6 7 8
9   แนะแนว
     ศึกษาต่อ ป.1
10 11 12 13 ศึกษาดูงาน
14 15
16 17         (17-28)
      ชำระค่าธรรมเนียมครั้งที่ 1
18 19

20

กิจกรรมวันไหว้ครู

21 22
23 24          (24-25)
       รับซื้อเศษวัสดุ ครั้งที่ 2
25 26 27 28 ศึกษาดูงาน 29
30            


ปฏิทินประจำเดือน กรกฏาคม 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
  1 2
กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้อง
3 4 5 6
7 8 9
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
10 11 12 13
14 15 16
ปิดเรียนวันอาสาฬหบูชา
17
ปิดเรียนวันเข้าพรรษา
18 19 20
21 22           (22-23)
       รับซื้อเศษวัสดุ ครั้งที่ 3
23 24 25 26 27
28 29         ปิดเรียนชดเชย
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
30 31      


ปฏิทินประจำเดือน สิงหาคม 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
        1 2 3
4 5 6
กิจกรรมวันแม่ อ.1
7 8 9 10
11 12         ปิดเรียน
          วันแม่แห่งชาติ
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26           (26-27)
       รับซื้อเศษวัสดุ ครั้งที่ 4
27 28 29 30 31


ปฏิทินประจำเดือน กันยายน 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
1

2     เปิดลงชื่อจองนักเรีนใหม่
       ปีการศึกษา 2/2562

3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16           (16-17)
       รับซื้อเศษวัสดุ ครั้งที่ 5
17 18 19 20 21
22 23         (23-27)
กิจกรรม Open House 1/62
24 25 26
 กิจกรรมวันเกิดโรงเรียน
27
วันสุดท้ายของการเรียน1/62
28
29 30          


ปฏิทินประจำเดือน ตุลาคม 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15      (15-31)
      เปิดค่ายพัฒนาEF
16 17 18 19
20 21 22 23    ปิดเรียนวันปิยมหาราช 24 25 26
27 28         (28-29)
       รับซื้อเศษวัสดุกรณีพิเศษ
29 30 31    


ปฏิทินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
             
             
             
             
             


ปฏิทินประจำเดือน ธันวาคม 2562
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
             
             
             
             
             
             


ปฏิทินประจำเดือน มกราคม 2563
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
             
             
             
             
             


ปฏิทินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
             
             
             
             
             


ปฏิทินประจำเดือน มีนาคม 2563
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat