ปฏิทินประจำเดือน เมษายน 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
1 2 3 4

5  วันสุดท้าย
ของค่ายEF ช่วงที่ 1

6 ปิดเรีนวันจักรี 7
8 9  (9-5) ปิดเรียนวันสงกรานต์
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19  เปิดค่าย EF ช่วงที่ 2
       นักเรียนใหม่เปิดค่าย
20 21
22 กิจกรรมปฐมนิเทศ
ประจำปี 2561
23 น 24 25
เปิดค่าย EF นักเรีนปัจจุบัน
26 27 28
29 30          


ปฏิทินประจำเดือน พฤษภาคม 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 วันสุดท้ายของค่ายEF
ช่วงที่ 2
12
13 14 ปิดเรียน (14-16) 15 16 17
   เปิดเรียน 1/2561
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


ปฏิทินประจำเดือน มิถุนายน 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
             
             
             
             
             


ปฏิทินประจำเดือน กรกฏาคม 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
             
             
             
             
             
         
 


ปฏิทินประจำเดือน สิงหาคม 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
             
             
             
             
             


ปฏิทินประจำเดือน กันยายน 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
          1 เปิดจองนักเรียนใหม่2561
และนักเรียนใหม่ 2/2560
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
   (18-20)รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่5
19 20 21 22 23
24 25  (25-29) Opeh House
               1/2560
26 กิจกรรมวันเกิดโรงเรียน 27 28 29  วันสุดท้ายของการเรียน
             1/2560
30


ปฏิทินประจำเดือน ตุลาคม 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
1 2 เปิดค่าย EF ครั้งที่ 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13        ปิดเรียน
     วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
14
15 16 17 18 19 20    วันสุดท้ายของค่าย
          EF ครั้งที่ 2
21
22 23
      (23-3 พ.ย.) ปิดเรียน
24 25 26 27 28
29 30 31        
             


ปฏิทินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
      1 2   ชำระค่าธรรมเนียม
         ครั้งที่2
3 4
5 6 เปิดเรียน 2/2560 7 8 9 10 11
12 13 14     ตรวจสุขภาพ
        นักเรียนประจำปี
15 16 17 18
19 กิจกรรมโครงการ
ครอบครัวร่วมเรียนรู้ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
20 21 ซ้อมหนีไฟครั้งที่ 2 22 23 24 25
26 27
  (18-20)รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่6
28 29 30 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
ครั้งที่ 4/2560
   


ปฏิทินประจำเดือน ธันวาคม 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
          1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2
3 4 5 ปิดเรียนวันพ่อ 6 7 8 9
10 11 ปิดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 13 14 15 16
17 18
  (18-20)รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่7
19 20 21 22 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ 23
24 25 26 กิจกรรมตักบาตร
(วันขึ้นปีใหม่)
27 28 29 กิจกรรมวันสิ้นปี 30
31            


ปฏิทินประจำเดือน มกราคม 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
  1 ปิดเรียนชดเชยวันปีใหม่ 2 ปิดเรียนชดเชยวันปีใหม่ 3 เปิดเรียนตามปกติ 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 กิจกรรมวันเด็กชุมชน
14 15 16 ปิดเรียนเนื่องในวันครู 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
(29-31)รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่8
30 31 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
  ครั้งที่ 5/2560
     


ปฏิทินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 ประเมินพัฒนาการนักเรียน
เทอมปลาย (12-16)
13 14 15 16 17
18 19
20 21 22 23 24 มอบตัวนักเรียนใหม่
         ปี 2561
25 26(26-28)รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่9 27 28  
 


ปฏิทินประจำเดือน มีนาคม 2561
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
        1 ปิดเรียนวันมาฆบูชา 2 3
4 5        (5-9)กิจกรรม
    Open House 2/60
6 7 8 9 วันสุดท้ายของการเรียน 10
11 12 13 14
    
15 16 17พิธีมอบประกาศนียบัตร
จบการศึกษา อ.3
18 19 20 21 นักเรียนสอบสาธิตเกษตรฯ 22    เปิดค่าย EF ครั้งที่ 3
    (19 มี.ค.-5 เม.ย.) ช่วงที่ 1
23 24
25 26 27 28 29 30
31