ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข่าว
- แจ้งเมนูอาหาร
- รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค " Mega Dancercise Championship 2018 "
- ขอเชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ ส่งผลงานประดิษฐ์ ถุงผ้าวิเศษ 1/2561
 
 
 
 
กิจกรรมเดือนก.ค.- ส.ค. 2561 โครงการเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 1/61
- กิจกรรมถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10  ตรวจสอบยอดเงิน 1/61
- กิจกรรมซ้อมหนีไฟ  
- กิจกรรมวันแม่