ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2554

ข่าว ภาพกิจกรรม
- แจ้งวันเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2559     กิจกรรมที่ผ่านมา
- แจ้งเมนูอาหาร ส.ค. 59   กิจกรรมต้นกล้าความดี 1/59
- แจ้งรายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าป.1 แห่งม.เกษตรศาสตร์
ปี 255
9
 

- แจ้งกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน ปีการศึกษา 2559

 
- ใบสมัครค่ายสัตว์โลกน่ารัก (ต.ค. 59)
- รับสมัครลงชื่อจองนักเรียนใหม่ 2/59 และ 2560
 
   
ประมวลภาพกิจกรรมเืดือน สิงหาคม 2559 โครงการเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 1/59
กิจกรรมทัศนศึกษา ตรวจสอบยอดเงิน 1/59
ผู้มาเยี่ยมเยือน