ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข่าว ภาพกิจกรรม
- แจ้งเมนูอาหาร กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ(นักกีฬาแอโรบิค)
- ใบสมัครค่ายพัฒนาEF(ตอนหนูน้อยนักประดิษฐ์) - กิจกรรมทำบุญตักบาตร(วันปีใหม่)
  - กิจกรรมกีฬาสี
  - กิจกรรมครอบครัวร่วมเรียนรู้ 19 พ.ย.60
  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
   
ประมวลภาพกิจกรรม ม.ค.- ก.พ. 2561 โครงการเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า
- กิจกรรมวิทยากรในห้องเรียน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 2/60
- กิจกรรมทัศนศึกาษา ตรวจสอบยอดเงิน 2/60