ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเ้ลิศโรงเรียนปลอดขยะ
ปีการศึกษา 2561

ข่าว/กิจกรรม
- รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค " Mega Dancercise Championship 2018 "
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Cheerleading 3rd place age 3-7
- กิจกรรมค่ายพัฒนา EF ตอน นิทานพาเพลิน
- ประกาศผลการแข่งขันประกวดกระทงจากเศษวัสดุธรรมชาติ
- กำหนดการกีฬาสี 2561